NHCSXH miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

13/06/2021
(VBSP News) Nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 một cách thuận tiện nhất, NHCSXH miễn phí cho toàn bộ giao dịch chuyển tiền của khách hàng tới Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

123

Theo đó, NHCSXH miễn 100% phí chuyển tiền cho khách hàng nộp tiền mặt vào NHCSXH để chuyển tiền ủng hộ đến Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. NHCSXH thực hiện miễn phí chuyển tiền từ ngày 1/6/2021 cho đến khi Quỹ ngừng tiếp nhận.
Thông tin về tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 như sau:
a. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước
- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19;
- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)
b. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội
- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19;
- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).
NHCSXH hiện đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội và đặc biệt là chung tay, chia sẻ cùng Chính phủ và cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, NHCSXH đã trao tặng hơn 19 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch.
Với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người dân, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc, NHCSXH luôn đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân để cùng xây dựng nguồn lực tốt nhất cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

NHCSXH

Các tin bài khác