Nguồn vốn tín dụng chính sách ở Khánh Hòa đạt trên 2.515 tỷ đồng

26/10/2018
(VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH tỉnh Khánh Hòa triển khai 16 năm qua đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương về giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.
khanh hoa

NHCSXH tỉnh Khánh Hòa giao dịch với bà con tại Điểm giao dịch xã

9 tháng năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Khánh Hòa luôn bám sát sự chỉ đạo của HĐQT NHCSXH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Nghị quyết của Ban đại diện để lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH tỉnh và các cấp ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Tính đến hết tháng 9/2018 tổng nguồn vốn cho vay đạt 2.515 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 2.510 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nguồn lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Với quyết định điều chỉnh mức vay cho vay NS&VSMTNT, NHCSXH tỉnh Khánh Hòa vừa giải ngân 5,1 tỷ đồng cho 254 hộ dân các xã: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang) vay vốn làm công trình cung cấp nước sạch và xây nhà vệ sinh hợp chuẩn. Đến nay, dư nợ cho vay chương trình này đạt 780 tỷ đồng; dư nợ cho vay GQVL đạt 260 tỷ đồng… Riêng đối với NHCSXH huyện Cam Lâm, tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn cho vay chính sách trên địa bàn huyện 370 tỷ đồng, tăng 40,7 tỷ đồng so với đầu năm; mức vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bình quân là gần 31 triệu đồng/hộ, tăng gần 5,8 triệu đồng so với năm 2017, cùng với đó chất lượng tín dụng từng bước được duy trì và ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, NHCSXH tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp với địa phương hoàn thành đối chiếu phân loại nợ đúng thời hạn quy định. Phấn đấu từ nay đến cuối năm, xóa được 5/15 Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu và không để phát sinh thêm tổ yếu mới; giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,3%. Qua đó, Ban đại diện cấp huyện cũng cần rà soát và đề ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

Trong trong cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Trần Sơn Hải cho biết: Cần tiếp tục bám sát, kịp thời triển khai các chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, NHCSXH, nghị quyết của Ban đại diện HĐQT. Thực hiện chương trình kiểm tra đã được xây dựng và phê duyệt về công tác kiểm tra. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp; trọng tâm là tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vốn vay. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chính sách vay vốn, nhất là các chương trình mới đến mọi tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức… Để thực hiện có hiệu quả công tác cho vay và thu nợ, ngay trong quý IV NHCSXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với UBND và hội, đoàn thể các cấp thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng, tránh chuyển nợ quá hạn; tiếp tục thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2018, không để vốn tồn đọng và đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho bà con.

PV

Các tin bài khác