Mở rộng cơ hội thoát nghèo bền vững

10/05/2019

Thời gian qua, NHCSXH huyện Xín Mần (Hà Giang) đã thực hiện tốt công tác giải ngân vốn vay đối với các hộ dân trồng rừng, phát triển chăn nuôi. Năm 2018, NHCSXH đã hỗ trợ người dân trồng rừng với tổng sồ tiền 10 tỷ đồng. Hiện tại, xã có 935ha rừng tự nhiên được hưởng phí dịch vụ môi trường rừng và hưởng tiền chăm sóc bảo vệ rừng tự nhiên, với tổng số 940 hộ được hưởng lợi. Chị Y Tanh ở thôn Tà Lượt, xã Thèn Phàng vay vốn NHCSXH mua 2 con trâu nuôi sinh sản. Sau 1 năm đã sinh thêm 1 con nghé. Gia đình chị yên tâm phát triển kinh tế và bảo vệ tốt 0,8ha rừng.

Theo Báo Hà Giang

Các tin bài khác