Tập trung ưu tiên xóa đói giảm nghèo

08/05/2019

4 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Hậu Giang đạt 313 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tập trung nhiều vào cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, NS&VSMTNT. Tổng dư nợ của NHCSXH trên toàn địa bàn tỉnh đạt 2.267 tỷ đồng, với 132 nghìn lượt hộ vay vốn. Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh đang tiếp tục tập trung giải ngân vốn vay cho 2 chương trình là cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng số tiền 20 tỷ đồng.

Theo Báo Hậu Giang

Các tin bài khác