Giải pháp giảm nghèo bền vững

08/05/2019

Thời gian qua, NHCSXH huyện Cần Giuộc (Long An) đã và đang phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện 226 tỷ đồng. Qua đó, 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn SXKD; 697 lao động được giải quyết việc làm; 1.300 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, 6.000 công trình NS&VSMTNT được xây mới.

Theo Báo Long An

Các tin bài khác