Dấu hiệu tích cực trong nỗ lực giảm nghèo

07/05/2019

Đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đạt 343 tỷ đồng với 8.968 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ đến hết tháng 3/2019 đạt 3,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98% so kế hoạch; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 4,03%. Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh còn tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng mô hình SXKD hiệu quả, gắn với việc phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người dân.

Theo Báo Quảng Ngãi

Các tin bài khác