Bứt phá kinh tế nông nghiệp Hà Tĩnh

06/05/2019

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh góp phần thay đổi diên mạo cho khu vực nông thôn, giúp người dân dân nông thôn giảm nghèo, tìm kiếm việc làm, phát triển đời sống. Đến nay, 113 nghìn lao động có việc làm ổn định, 102.000 hộ vươn lên thoát nghèo, 41.000 hộ phát triển kinh tế cải thiện đời sống; 45.000 hộ có chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn.

Theo Báo Hà Tĩnh

Các tin bài khác