Đưa vốn ưu đãi đến gần dân

02/05/2019

Những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) là nguồn lực quan giúp người dân trên địa bàn huyện tập trung đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình. Đến hết tháng 3/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH huyện đạt 396.732 triệu đồng với 18.133 lượt hộ vay vốn. 98% nguồn vốn được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội được mang đến người dân tại 29 Điểm giao dịch xã, thị trấn.

Theo Báo Hòa Bình

Các tin bài khác