Sử dụng hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm

06/05/2019

Hàng nghìn hộ ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) sử dụng hiệu quả đồng vốn vay giải quyết việc làm để phát triển kinh tế gia đình, góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập. Đến nay, dư nợ chương trình cho vay chương trình tín dụng giải quyết việc làm của NHCSXH huyện đạt 48,7 tỷ đồng với 1.758 lượt hộ vay vốn. Điển hình là gia đình bà Lê Thị Bích Nhạn ở thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc vay vốn NHCSXH mua trâu giống. Hiện nay, đàn trâu của gia đình đã có 12 con. Nếu thị trường ổn định, mỗi con trâu có giá từ 25 - 30 triệu đồng, mỗi năm bán 3 con mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Theo Báo Khánh Hòa

Các tin bài khác