Hiệu quả từ các chương trình tín dụng

07/05/2019

Quý I/2019, NHCSXH huyện Phục Hòa (Cao Bằng) đã hỗ trợ cho 95 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền 16,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ của NHCSXH huyện đạt 139 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 40,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 40,3 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn đạt 25,2 tỷ đồng; dư nợ NS&VSMTNT đạt 7,8 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 6,2 tỷ đồng.

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác