Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân thoát nghèo

10/05/2019

Quý I/2019, doanh số cho vay của NHCSXH huyện Thanh Chương (Nghệ An) đạt 61.226 triệu đồng; tổng dư nợ đạt 616 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 2,4%. Từ đó, 212 công trình NS&VSMTNT được xây dựng và sửa chữa, 13 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, 1 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn đầu tư phát triển SXKD.

Theo Báo Nghệ An

Các tin bài khác