Điện Biên Đông nỗ lực giảm nghèo bền vững

10/05/2019

Một trong những biện pháp giảm nghèo hiệu quả ở huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) là tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay phát triển SXKD, NHCSXH huyện đã hỗ trợ cho 1.500 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền 300 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 12.800ha; tổng đàn gia súc đạt 95 nghìn con và gia cầm đạt 180 nghìn con.

Theo Báo Điện Biên

Các tin bài khác