Động lực thoát nghèo ở vùng đồng bào DTTS

10/05/2019

Nhờ có nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH tỉnh Quảng Nam mà nhiều vùng đồng bào DTTS trên địa bàn đã có điều kiện phát triển các mô hình SXKD, vươn lên thoát nghèo. Chị Hồ Thị Minh Nguyệt ở thôn 1, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My được vay vốn của NHCSXH để mua lợn giống về nuôi kết hợp trồng cây keo. Đến nay, gia đình chị đã có 30 con heo thịt, 7 con heo giống và 5 héc-ta cây keo. Sau mỗi đợt thu hoạch, chị có thể thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm.

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin bài khác