Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới

10/05/2019

Nhiều năm qua, diện mạo nông thôn ở TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, các hộ nghèo đã có điều kiện mở rộng mô hình nuôi lươn, nuôi cá, vịt, đan lục bình. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt 45,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã giảm xuống còn 4%.

Theo Báo Sóc Trăng

Các tin bài khác