Huyện vùng cao Mèo Vạc nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn

16/01/2024
(VBSP News) Thời gian qua, đồng hành với NHCSXH huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Tổ tiết kiệm và vay vốn được ví như những “cánh tay nối dài” của NHCSXH giúp chuyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng mà còn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, tính toán làm ăn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cách sử dụng vốn vay hiệu quả, tương trợ nhau lúc khó khăn, thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình từ nguồn tín dụng chính sách.
111a

Một buổi sinh hoạt của Tổ TK&VV thôn Ha Ía, xã Cán Chu Phìn

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mèo Vạc có 240 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động. Trong thời gian qua, NHCSXH huyện cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, như phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn và cán bộ hội các cấp tham dự các buổi sinh hoạt tại tổ để triển khai đầy đủ chủ trương chính sách tín dụng. Qua đó, giúp tổ viên chủ động bố trí thời gian sinh hoạt, thường xuyên đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt; tăng cường sự giám sát cũng như tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống giữa các tổ viên; nhân rộng, nêu gương tổ viên thực hiện tốt quy chế, phê bình những tổ viên chưa thực hiện tốt quy chế trong việc trả nợ, trả lãi, nhắc nhở các thành viên ít tham dự sinh hoạt,…
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn, NHCSXH huyện Mèo Vạc đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên tập huấn đào tạo, củng cố nâng cao năng lực quản lý điều hành tín dụng chính sách. Trong năm 2023, NHCSXH huyện đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho 529 người là cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, Hội đoàn thể cấp xã Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn… để bổ sung nghiệp vụ ủy thác, trang bị thêm về kiến thức quản lý và kỹ năng làm việc nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.
Đến ngày 31/12/2023, tổng huy động tiền gửi tiết kiệm để tạo lập người vốn đạt trên 34,4 tỷ đồng; trong đó, thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn trên 6,7 tỷ đồng, tăng 876 triệu đồng so với đầu năm 2023. Tổng dư nợ uỷ thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là 451,8 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ. Thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn tín dụng do NHCSXH huyện thực hiện đã đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, góp phần đưa tỷ lệ giảm nghèo của huyện từ 57,61% xuống còn 51,29%.
Giám đốc NHCSXH huyện Mèo Vạc Phùng Minh Thóc cho biết: Để phát huy những kết quả đạt được năm 2023 và tiến tới hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, Phòng giao dịch sẽ chú trọng tới công tác hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực rà soát các khoản nợ đến hạn trong năm để có giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý nợ theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của người dân.

Bài và ảnh Minh Thóc

Các tin bài khác