Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban kiểm tra kiểm soát khu vực miền Nam

20/03/2015
(VBSP News) Ngày 20/3/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động của Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam, Cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh và Tổ tin học miền Nam. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm CNTT,  Giám đốc, Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam cùng toàn thể cán bộ viên chức tại 3 đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Minh Hiệp - Phó Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động 3 năm (2012 - 2014) của 3 đơn vị gồm Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam, Cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh và Tổ tin học miền Nam. Báo cáo nêu rõ: Sau 3 năm hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, 3 đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Làm đầu mối tổ chức chương trình kiểm tra của các Ủy viên HĐQT, Chuyên gia tư vấn HĐQT và Ban Kiểm soát NHCSXH đối với các chi nhánh trong khu vực. Tham gia các Đoàn kiểm tra, phúc tra chi nhánh các tỉnh, thánh phố. Tích cực theo dõi và giám sát từ xa tình hình hoạt động của các đơn vị, thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi nhánh trong khu vực.Thực hiện vai trò triển khai, giám sát và hỗ trợ công tác tin học đối với các chi nhánh trong khu vực. Quản trị và vận hành Trung tâm mạng khu vực miền Nam hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo hệ thống mạng nội bộ thông suốt phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ giữa Trung ương và các chi nhánh.

Đối với cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ viên chức các đơn vị tại khu vực phía Nam.

Phát biểu tham luận tai Hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam, Cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh và Tổ Tin học miền Nam.

Đồng chí Võ Minh Hiệp - Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo

Đồng chí Võ Minh Hiệp - Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo

Phát biểu chị đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của 3 đơn vị trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi nhánh trong khu vực. Tổng Giám đốc yêu cầu trong thời gian tới, 3 đơn vị cần tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam, Cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh và Tổ tin học miền Nam, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các Ban CMNV tại Hội sở chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định lề lối làm việc của 3 đơn vị đảm bảo tuân thủ các quy định của ngành và phù hợp với thực tiễn hoạt động.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác