Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ 23

16/04/2024
(VBSP News) Sáng 16/4, Đảng bộ NHCSXHTW tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024 và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
image001

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW - Tổng Giám đốc chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; Đảng uỷ Khối DNTW và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXH TW.

Bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, ngay từ đầu năm, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và xây dựng Đảng bộ NHCSXHTW, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Kết quả thực hiện đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 371 nghìn tỷ đồng, tăng 19.830 tỷ đồng (+5,6%) so với 31/12/2023, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 45.408 tỷ đồng, tăng 6.234 tỷ đồng (+15,9%); doanh số cho vay đạt 28.219 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 340.171 tỷ đồng, tăng 8.247 tỷ đồng (+2,5%) so với 31/12/2023, với hơn 6,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Nợ quá hạn và nợ khoanh 1.929 tỷ đồng, chiếm 0,57%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 630 tỷ đồng, chiếm 0,19% tổng dư nợ.

Bước qua năm 2024, Đảng ủy NHCSXH TW đã kịp thời ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm và lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, chuyên môn, đoàn thể chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững.

100% cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đảm bảo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị và định kỳ đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tính đến thời điểm báo cáo, không phát sinh các trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảng viên vi phạm kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên; vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Công tác an sinh xã hội cũng được chú trọng, trong những tháng đầu năm 2024, Đảng ủy đã lãnh đạo Công đoàn NHCSXH và Đoàn Thanh niên NHCSXH TW thực hiện  các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền 18.163 triệu đồng để tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tặng học bổng cho học sinh, đỡ đầu trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19; thăm bệnh nhân nghèo; ủng hộ các quỹ và các chương trình an sinh xã hội khác tại địa phương.

Có thể nói, quý I/2024 NHCSXH đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban điều hành; không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia, hưởng ứng công tác an sinh xã hội.

image002

Toàn cảnh Hội nghị

Về Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy NHCSXH TW đã xác định và triển khai các nội dung trọng tâm, đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm của Đảng bộ Khối DNTW, Đảng ủy NHCSXH TW; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Việc triển khai sâu rộng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo sự thống nhất trong cơ quan, giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy NHCSXHTW trong việc lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc trong quý II và các tháng tiếp theo năm 2024, tập trung tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao, bảo đảm nguồn vốn phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách; thực hiện các chuỗi sự kiện liên quan đến Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ sắp tới và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, Đảng ủy NHCSXH TW đã công bố các Quyết định Khen thưởng tập thể, cá nhân các đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

image003

Các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023

image004

image005

Các đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023

PV

Các tin bài khác