NHCSXH tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng

26/03/2024
(VBSP News) Ngày 26/3, Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của NHCSXH tỉnh Bạc Liêu, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận những kết quả tích cực thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2021-2023, đơn vị đã có chuyển biến tích cực về một số mặt, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cần phải tập trung giải quyết trong giai đoạn 2024-2025 để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày một tốt hơn.

12

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2021-2023, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu, Trần Quang Sơn cho biết, hiện nay chi nhánh NHCSXH tỉnh đang triển khai thực hiện tốt 19 chương trình tín dụng và đã cho vay hơn 76.600 lượt khách hàng với tổng số tiền trên 2.340 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 3.057 tỷ đồng với 95.393 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân 32,1 triệu đồng/khách hàng, tăng 7,45 triệu đồng so 31/12/2020. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến đảm bảo an sinh xã hội.

Giai đoạn 2021-2023, có trên 10.000 lượt cán bộ của NHCSXH tỉnh, huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, thực hiện trên 2.500 Phiên giao dịch tại trụ sở UBND cấp xã để tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn người vay lập hồ sơ vay vốn và thực hiện các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi,… đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết giảm chi phí, lao động sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tuy còn cao, nhưng trong giai đoạn này cơ bản đã kiềm chế được nợ xấu cũ tăng, nợ xấu phát sinh cơ bản được kiểm soát. Điều đó cho thấy chất lượng tín dụng chính sách đã được tập thể chi nhánh chú trọng, quan tâm và đặt mục tiêu cao nhất là tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách theo lộ trình của Đề án đã được triển khai thực hiện những năm qua.

15

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trao đổi với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

Thông qua nguồn vốn ưu đãi, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục tác động tích cực, trên diện rộng và góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đạt được trong giai đoạn vừa qua, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu chi nhánh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó tập trung tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách: Hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động Điểm giao dịch tại xã, tăng trưởng dư nợ và đẩy mạnh công tác truyền thông để mỗi người dân hiểu được ý nghĩa đồng vốn vay, có ý thức sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn cho Nhà nước.

13

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng khảo sát mô hình vay vốn nuôi chồn của hộ vay Trần Kim Quang ở ấp An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

Tổng Giám đốc cũng lưu ý, tập thể chi nhánh phải luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt phải tổ chức giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng, đảm bảo 100% khách hàng thuộc đối tượng thụ hưởng, đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay đều được đáp ứng vốn phù hợp với phương án đầu tư; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cho vay nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót.

PV

Các tin bài khác