Tổng Giám đốc NHCSXH làm việc tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) (BTV - 26.3.2024)