Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn NHCSXH lần thứ 2, khóa V

08/03/2024
(VBSP News) (VBSP News) Ngày 8/3/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH lần thứ 2, khóa V (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng dự và chỉ đạo Hội nghị.
11

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc, các Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn NHCSXH.

Năm 2023 đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống với khối lượng hoạt động lớn nhất nhưng cũng thắng lợi toàn diện nhất. NHCSXH tiếp tục nhận được sự tin tưởng, quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ: Ngay từ đầu năm là Quyết định số 05 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, là năm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách với kết quả nguồn vốn địa phương ủy thác đạt cao nhất, chương trình tín dụng cho vay theo Nghị quyết 11 của chính phủ được thực hiện hết sức sáng tạo, chủ động bằng việc tham mưu chính phủ ban hành Nghị quyết 181 để điều chỉnh kế hoạch để cho vay hỗ trợ tạo việc làm và triển khai cho vay theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã đem lại hiệu quả to lớn. Toàn hệ thống NHCSXH đã hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả, toàn diện.

12

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2023 Công đoàn NHCSXH đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ĐVCĐNLĐ: Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Hiểu rõ nhiệm vụ chính trị của NHCSXH để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn hệ thống. Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tạo mối quan hệ hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động trong đơn vị. Công đoàn NHCSXH đã thực hiện tốt công tác tài chính, nữ công, bình đẳng giới và công tác kiểm tra, giám sát, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác thi đua khen thưởng, từ đó khuyến khích, động viên ĐVCĐNLĐ hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của NHCSXH năm 2023. Ngoài ra còn chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn. Sau Đại hội, Công đoàn NHCSXH đã nhanh chóng kiện toàn sắp xếp tổ chức; Ban hành các Quy chế hoạt động của Công đoàn NHCSXH; chương trình công tác trọng tâm toàn khóa; Kiện toàn nhân sự các Hội đồng và Ban Điều hành các Quỹ. Tổ chức thành công Hội thao NHCSXH tại 2 cấp, thành lập Đoàn vận động viên tham dự Đại hội thể dục thể thao Ngành Ngân hàng lần thứ Nhất đạt giải đạt kết quả cao. Phong trào văn hóa - thể thao đã được duy trì và phát triển, góp phần xây dựng NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững. Bên cạnh đó công tác Công đoàn NHCSXH đã làm tốt công tác ASXH tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; Hỗ trợ khắc phục do ảnh hưởng thiên tai do mưa, lũ; Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19…Các hoạt động ASXH được triển khai rộng khắp tại các địa phương và phù hợp đã được sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương.

13

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc NHCSXH và Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo các báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn NHCSXH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, chương trình công tác năm 2024; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi, Hội thao khu vực 2024; Dự thảo kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi NHCSXH năm 2024, Kế hoạch tập huấn Công đoàn năm 2024…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng biểu dương vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn NHCSXH cũng như sự nỗ lực của các đoàn viên Công đoàn NHCSXH trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023. Để tiếp tục phát huy hiệu quả, Tổng Giám đốc yêu cầu Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng chính sách xã hội cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp Công đoàn, không ngừng chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐNLĐ. Tích cực phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024.

PV

Các tin bài khác