Học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội

12/06/2021
(VBSP News) Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
1

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ  Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận chia sẻ những cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05.

Tham luận của Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Đảng bộ Quân đội và toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cụ thể hóa các tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương khóa XII đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; chủ động nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Bác trong tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất và đồng bộ trong toàn quân; cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII của Đảng; lựa chọn, xác định khâu đột phá, nội dung trọng tâm xây dựng mô hình và cách làm mới, sáng tạo.

100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội nhân dân Việt Nam đều đăng ký phấn đấu; kết quả học và làm theo Bác là những tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và khen thưởng, bố trí, đề bạt, sử dụng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Việc học tập, làm theo Bác đã thấm sâu trong nhận thức, tư tưởng, hành động và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội.

Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tổ chức học tập các chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng biên soạn và tổ chức học tập nhiều chuyên đề làm theo lời Bác: Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, 365 lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Đặc biệt Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đây là kết quả nổi bật trong việc cụ thể hóa các tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

Hiệu quả rõ nét, cụ thể

2

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực, tích cực, chủ động tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, chuyên mục “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo trên các ấn phẩm báo chí được nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong cả nước đón nhận.

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn quân có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, xuất hiện các điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị như: Mô hình “Tự soi tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Trên làm gương mẫu mực dưới tích cực làm theo”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nâng bước em tới trường”, Chương trình Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển… đã mang lại hiệu quả rõ nét, cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng của Bác. Toàn quân đã có hàng chục nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ được tôn vinh, khen thưởng các cấp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước.

Đặc biệt, việc thực hiện chức trách nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương được Quân ủy Trung ương, các cấp ủy trong toàn quân quan tâm chỉ đạo kịp thời, cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất từ người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua đó nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy. Tuyệt đại đa số cán bộ chỉ huy các cấp trong Quân đội đều hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, gần gũi với bộ đội, có uy tín cao với quần chúng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, tất cả vì nhân dân phục vụ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, xung kích nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh thực hiện nhiệm vụ. Khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, các đơn vị nhường doanh trại để đón và phục vụ nhân dân đến cách ly, đảm bảo tận tình, chu đáo; hỗ trợ các địa phương khử khuẩn, khoanh vùng dập dịch. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã quyên góp trên 500 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19. Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên trên 1.900 tổ chốt với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ bám chốt, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Cán bộ khoa học, y học, quân sự không quản ngày đêm chạy đua với thời gian, nghiên cứu thành công bộ kít xét nghiệm và đang nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng COVID-19. Hằng năm, toàn quân tổ chức hằng trăm đợt với hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương.

Những việc làm thiết thực đó đã tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt và truyền thống quân dân, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, tiếp tục khẳng định vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tiếp tục làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Nguồn TTXVN

Các tin bài khác