Hỗ trợ các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19

14/07/2021
(VBSP News) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương vừa đến thăm và trao tiền 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch cho Ban cứu trợ Ủy ban Trung ương MTTQ tỉnh Bình Dương.

d49a6540dbe22fbc76f3

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, Công đoàn NHCSXH quyết định trích 200 triệu đồng từ Quỹ phúc lợi, ủy quyền cho Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương để hỗ trợ các đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Toàn bộ kinh phí là từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ và người lao động trong hệ thống NHCSXH, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ, tiếp thêm nguồn động viên cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu đang ngày đêm nỗ lực khống chế, kiểm soát dịch bệnh.

CTV

Các tin bài khác