Hiệu quả từ phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Điện Biên

19/03/2019

Hội Nông dân thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên) phối hợp với NHCSXH thành lập 6 Tổ tiết kiệm và vay vốn, tín chấp cho trên 210 hộ vay hơn 6 tỷ đồng. Hiện nay, hầu hết hội viên nông dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua tăng gia sản xuất, mỗi hộ gia đình phấn đấu nuôi ít nhất từ 20 con gia cầm trở lên và có 1 vườn rau sạch. Từ phong trào này, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình từ 3 - 5% mỗi năm.

Theo Báo Điện Biên

Các tin bài khác