Giúp người lao động nghèo tỉnh Trà Vinh có việc làm ổn định

20/03/2018

Nhằm đạt mục tiêu đưa từ 250 đến 300 người đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Ðài Loan (Trung Quốc) trong năm nay, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch tổ chức một số phiên giao dịch giới thiệu việc làm và ngày hội việc làm ở các huyện: Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải, Cầu Ngang và Châu Thành. Những hoạt động này vừa giúp người lao động nghèo tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước và xuất khẩu, vừa để các tổ chức hội, đoàn thể, NHCSXH tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh về việc làm, xuất khẩu lao động. 

Theo Báo Nhân Dân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác