Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 4.942 tỷ đồng

10/10/2023
(VBSP News) Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức phiên họp Quý III/2023 để đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.
nhcs1_20231010161637

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Đến ngày 30/9/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại chi nhánh đạt trên 4.950 tỷ đồng, tăng hơn 420 tỷ đồng so với năm 2022, tăng trưởng 9,3%. Doanh số cho vay các chương trình tín dụng đạt trên 986 tỷ đồng, với hơn 24,1 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 30/9/2023 đạt trên 4.942 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2022, đạt 89,5% kế hoạch tăng trưởng giao năm 2023. Đối với dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt trên 286 tỷ đồng, đạt 83,6% kế hoạch tăng trưởng. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 10,2 tỷ đồng, chiếm 0,21%/tổng dư nợ. 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh công tác giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, cho vay vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù… đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao trước ngày 30/11/2023.

H.Hoa

Các tin bài khác