Đồng Nai thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách

09/10/2020
(VBSP News) Đoàn kiểm tra, giám sát của HĐQT NHCSXH do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống - Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại Đồng Nai về cho vay tín dụng chính sách. Cùng dự và làm việc với Đoàn có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng; lãnh đạo các Sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của tỉnh Đồng Nai.
dong nai

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống khẳng định: Đồng Nai là 1 trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước về bố trí nguồn vốn địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo chuẩn địa phương. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đạt nhiều tín hiệu tích cực. Cấp ủy, chính quyền tham gia vào các khâu trong quá trình thực hiện tín dụng chính sách như: xét duyệt hồ sơ, đảm bảo an toàn trong giao dịch tín dụng chính sách, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và đôn đốc thu nợ.
Đồng thời, đề nghị tỉnh trong thời gian tới tiếp tục tăng nguồn vốn dành cho tín dụng chính sách; quan tâm hơn nữa đến việc đảm bảo an toàn trong giao dịch tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thực hiện đúng quy định của pháp luật; đề ra các giải pháp kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở các tổ chức nhận vốn ủy thác…
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai rất quan tâm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo an toàn trong giao dịch tín dụng chính sách. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện tại tỉnh Đồng Nai đạt trên 2.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do Trung ương cấp là 2.200 tỷ đồng, nguồn vốn huy động của địa phương đạt trên 600 tỷ đồng.
Hiện, NHCSXH tỉnh Đồng Nai đang thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách. Nguồn vốn đã góp phần giúp gần 100 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống… Kết quả này đã góp phần tích cực vào thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chủ động bố trí nguồn vốn địa phương dành cho tín dụng chính sách; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách cho tỉnh nhằm thực hiện tốt chương trình cho vay ưu đãi đối với các đối tượng, góp phần hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Văn Tuyên

Các tin bài khác