Đồng hành cùng người dân thoát nghèo

06/10/2021
(VBSP News) Phát huy vai trò là cầu nối, là bạn đồng hành cùng người dân nghèo trên con đường thoát nghèo bền vững, trong những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) luôn đồng hành và triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay để hỗ trợ người dân nghèo vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
20210930080340.226

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ họp giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Đến hết năm 2020, số hộ nghèo của huyện Ba Tơ giảm còn 17,3%. Để thoát nghèo bền vững, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước góp phần quan trọng giúp người dân có cơ hội thoát nghèo. Những năm qua, đồng hành cùng với người nghèo, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm chuyển tải có hiệu quả nguồn vốn chính sách của Nhà nước đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chính vì vậy, nguồn vốn đầu tư chính sách luôn có tốc độ tăng trưởng cao, vốn tín dụng chính sách hằng năm đã giúp hàng trăm hộ dân vượt lên thoát nghèo.
Đến hết tháng 8.2021 tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ đã đạt trên 289 tỉ đồng, đang triển khai 16 chương trình tín dụng chính sách với 6.271 hộ vay vốn. Một số chương trình cho vay đạt doanh số cao như: Cho vay giải quyết làm trên 7,6 tỉ đồng; cho vay NS&VSMTNT trên 3,5 tỉ đồng; cho vay ưu đãi hộ nghèo trên 14 tỉ đồng; cho vay hộ cận nghèo trên 8,6 tỉ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo trên 6,2 tỉ đồng; cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn gần 21 tỉ đồng.
Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ Trần Thanh Hoàng cho biết: “Để giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có thể tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ dễ dàng, hiệu quả, đúng mục đích, hàng năm, Phòng giao dịch đã phối hợp cùng với UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ tiết kiệm vay vốn và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Theo đó, đã có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận được với nguồn vốn vay. Nhờ vào đó, đã có nhiều hộ gia đình vượt lên thoát nghèo làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối, thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ phấn đấu đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do ngân hàng cung cấp; tập trung cho vay các chương trình mới, ưu tiên đầu tư cho các địa phương còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; đặc biệt đối với các địa phương có chất lượng còn thấp hoặc chưa ổn định. Phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai tập huấn những kỹ năng, kinh nghiệm trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ để người vay sử dụng vốn hiệu quả, qua đó góp phần từng bước giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh Ba Đình

Các tin bài khác