Doanh nghiệp đầu tiên được vay gói hỗ trợ Covid-19 tại Quảng Ngãi

30/11/2020
(VBSP News) NHCSXH huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa tổ chức ký kết Hợp đồng tín dụng với người sử dụng lao động để giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

 

1

NHCSXH huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ký kết hợp đồng cho vay với Công ty Đức Long Dung Quất

Theo đó, NHCSXH huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức giải ngân cho Công ty TNHH Đức Long Dung Quất để trả lương ngừng việc cho 45 người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với số tiền 77.175.000 đồng. Cụ thể giải ngân cho vay trả lương bị ngừng việc trong tháng 5/2020 cho 23 lao động với số tiền 39.445.000 đồng và 37.730.000 đồng cho 22 lao động bị ngừng việc trong tháng 6/2020.
Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho biết, chính sách cho vay trả lương ngừng việc đối với người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là chủ trương của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm, tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động, sớm ổn định, khôi phục phát triển hoạt động kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Thời gian tới, NHCSXH tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách, tránh tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; đồng thời, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp khó khăn về tài chính, có nhu cầu vay vốn được tiếp cận kịp thời nguồn vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việc giải ngân cho vay chậm nhất đến hết ngày 31/01/2021, với lãi suất vay 0%, thời hạn vay không quá 12 tháng.
Nguồn vốn mà ngân hàng triển khai cho vay nằm trong gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng, từ nguốn tái cấp vốn của NHNN Việt Nam được Chính phủ giao cho NHCSXH triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 154 của  Chính phủ.

Anh Kiều

Các tin bài khác