Đại hội Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/05/2020
(VBSP News) Ngày 15/5/2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
quang binh

Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chức mừng BCH Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình khóa V

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng, đảm bảo tăng trưởng nhanh tín dụng đi đôi với chất lượng không ngừng được nâng lên. Nguồn vốn NHCSXH đã hỗ trợ hiệu quả cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác giải quyết việc làm, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM. NHCSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thể chuyển vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, kịp thời, góp phần cùng với các cấp, ngành của tỉnh thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM.
Hoạt động của đơn vị tiếp tục phát triển toàn diện, đặc biệt các chỉ tiêu tín dụng năm sau đều đạt và vượt so với năm trước, đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV đề ra. Với 19 chương trình tín dụng có tổng nguồn vốn cho vay là 3.251 tỷ đồng, tăng 1.072 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tương ứng với 49,1%. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9.8%. Doanh số cho vay 5.064 tỷ đồng với 154.000 số lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2019 đạt 3.251 tỷ đồng, tăng 1.078 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tương ứng với 49,6%, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9.9%. Hiệu suất sử dụng vốn bình quân hàng năm đạt trên 99,5%. Chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn liên tục giảm dần qua các năm, đầu năm nhiệm kỳ là 0,31%/tổng dư nợ, đến cuối năm 2019 chỉ còn 0,11%/tổng dư nợ (Nghị quyết Đại hội đề ra tỷ lệ nợ quá hạn duy trì dưới 0,5% tổng dư nợ). Tỷ lệ thu nợ đến hạn hàng năm đạt 94,7%/tổng dư nợ đến hạn.
Trong 5 năm (2015 - 2019) đã triển khai cho vay xây dựng hơn 91.000 công trình NS&VSMTNT, có hơn 3.900 căn nhà cho hộ nghèo được xây dựng,… Mức bình quân dư nợ cho vay trên một hộ so với đầu nhiệm kỳ tăng từ 26,1 triệu lên 39,4 triệu đồng, số hộ được tạo việc làm là 72.389 hộ. Đặc biệt, vốn tín dụng NHCSXH đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 10,23% từ đầu nhiệm kỳ xuống còn 4,98% năm 2019.
Theo kết quả khảo sát, điều tra hiệu quả vốn đầu tư thông qua 159/159 Ban Giảm nghèo cấp xã, vốn đầu tư của NHCSXH trong 5 năm (2015 - 2019) đã thu hút và tạo việc làm mới cho gần 11.378 lao động; trên 12 nghìn hộ đã thoát ngưỡng đói nghèo; 69 nghìn hộ nghèo có đời sống cải thiện hơn trước; 33 nghìn hộ nghèo vay vốn chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn; có hơn 2.671 HSSV vay vốn để học tập; 165 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động.
Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng, cũng cố Chi bộ trong sạch vững mạnh. Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ luôn được công nhận đạt Danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm, đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách.
Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu BCH Chi bộ NHCSXH khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư Chi bộ khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Văn Tài - Giám đốc NHCSXH tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ NHCSXH tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin và ảnh Thanh Danh

Các tin bài khác