Bình Định triển khai tín dụng ưu đãi, hỗ trợ phục hồi sau đại dịch

25/02/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đang triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế.
binh dinh

Gia đình chị Huỳnh Thị Kim Hành ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn vay vốn NHCSXH phát triển nghề dệt chiếu cói

Triển khai sớm 3 chương trình cho vay
Theo đó, thời gian tới, chi nhánh sẽ triển khai các chính sách cho vay ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cụ thể là hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Đồng thời, cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động; hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 theo hướng dẫn của NHCSXH Trung ương đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023.
Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thảo Vi cho biết: Sẽ triển khai sớm đối với 3 chương trình: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay đối với HSSV. Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đến ngày 20.2, toàn tỉnh có 19.552 khách hàng còn dư nợ với tổng dư nợ gần 790 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2022 đến ngày 20.2, có 1.951 hộ vay với doanh số cho vay hơn 96,6 tỷ đồng. Dư nợ của chương trình cho vay nhà ở xã hội đến ngày 20.2 hiện trên 137,2 tỷ đồng/404 khách hàng còn dư nợ.
Với chương trình cho vay HSSV, chi nhánh sẽ tiếp tục giải ngân theo nhu cầu thực tế, đảm bảo đúng quy định. Đối với 2 chương trình còn lại, ngay sau Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do NHCSXH Việt Nam tổ chức ngày 16.2, chi nhánh đã lên kế hoạch nhu cầu vốn trong năm 2022. Kế hoạch dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2022 dự kiến là 500 tỷ đồng; kế hoạch dư nợ cho vay nhà ở xã hội là 120 tỷ đồng.
Đối với các chương trình cho vay còn lại và chương trình hỗ trợ lãi suất, chi nhánh đang chờ những hướng dẫn tiếp theo của NHCSXH Trung ương và triển khai ngay sau khi có hướng dẫn.
Kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng
Ngày 14.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã có văn bản chỉ đạo các ngành Lao động, Thương binh và xã hội, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, chi nhánh NHCSXH tỉnh và các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn tỉnh, rà soát xác định nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi cho từng năm 2022 và 2023, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở báo cáo, đăng ký nhu cầu vốn với Trung ương.
Thực hiện công văn này, chi nhánh cũng chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo rà soát đối tượng thụ hưởng, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ được đẩy mạnh.
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tăng cường giám sát, phối hợp đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, hướng tới mục tiêu kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách.   

Bài và ảnh Nguyễn Muội

Các tin bài khác