Bình Định nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”

10/02/2022
(VBSP News) Vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đã nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”, trở thành một kênh tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, hỗ trợ, cùng đồng hành với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn phục hồi SXKD.
bdinh

Nguồn vốn tín dụng được NHCSXH tỉnh Bình Định giải ngân kịp thời cho bà con nhân dân ngay tại Điểm giao dịch xã

Đến 31.12.2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt trên 4.820 tỷ đồng, tăng 518 tỷ đồng với cùng kỳ (tỷ lệ 12%), với hơn 96.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.
Nguồn vốn chính sách đã giúp cho gần 38.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; kịp thời hỗ trợ vốn để đầu tư SXKD cho hơn 1.000 hộ gia đình tại vùng khó khăn. Ngoài ra, còn giúp cho 20.000 hộ gia đình có nguồn nước sạch để sinh hoạt và có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; giải quyết cho hơn 20.000 lao động trong nước có việc làm và giúp cho 23 lao động đi làm việc tại nước ngoài; tạo điều kiện cho hơn 2.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP…
Tín dụng chính sách xã hội còn góp sức cho các xã xây dựng nông thôn mới đảm bảo các tiêu chí về việc làm, giáo dục và đào tạo, giảm nghèo… Tổng doanh số cho vay tại các xã này đạt 1.176 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 73,6% tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH. Tổng dư nợ đến cuối năm 2021 tại các xã nông thôn mới đạt 3.632 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 75,2% tổng dư nợ, với gần 74.000 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân/xã đạt 32 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với năm 2020.
Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Bình Định có 4/11 đơn vị cấp huyện là Tuy Phước, TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và TX Hoài Nhơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới; 84 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 74,33%, trong đó riêng năm 2021 có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đã thực hiện giải ngân cho 34 doanh nghiệp với số tiền 35,4 tỷ đồng trả lương ngừng việc cho hơn 6.000 lao động. Ngoài ra, chi nhánh tiếp tục phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Phối hợp hiệu quả các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân đều biết, nhân rộng mô hình hiệu quả, gắn kết với cộng đồng dân cư trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
Năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản với trọng tâm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, tăng cường nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thường xuyên rà soát đối tượng vay vốn, chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Đến 31.12.2021, tổng nguồn vốn ủy thác đạt 382,2 tỷ đồng, tăng 136,2 tỷ đồng so với đầu năm; 100% cấp huyện đã hoàn thành kế hoạch nhận vốn ủy thác ngân sách địa phương năm 2021. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm, tăng cường về nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
Ngoài ra, chi nhánh còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại cơ sở. 12/12 thành viên Ban đại diện tỉnh, 102/102 thành viên Ban đại diện là lãnh đạo cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát tại địa bàn được 11 lượt huyện, 172 lượt xã, 256 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn và 1.057 lượt hộ vay vốn. Ngoài ra, 159 thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã thực hiện kiểm tra tại các thôn thuộc địa bàn quản lý được 655 lượt xã, 823 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn và 4.056 lượt hộ vay vốn.
Chi nhánh đã thực hiện kiểm tra toàn diện tại 11 Phòng giao dịch cấp huyện đạt 100% kế hoạch; kiểm tra việc chỉnh sửa, khắc phục các tồn tại, sai sót theo biên bản kiểm tra toàn diện tại 11 Phòng giao dịch cấp huyện đạt 100% kế hoạch kiểm tra; kiểm tra chuyên đề tín dụng về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động…
Thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, trong năm 2021, toàn thể cán bộ và người lao động trong đơn vị đã tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, phối hợp với UBMTTQ các cấp đóng góp ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong và ngoài tỉnh với số tiền 731,5 triệu đồng; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của chương trình “Cặp lá yêu thương” 90 triệu đồng; tặng quà bà con nghèo đồng bào DTTS xã An Nghĩa, huyện An Lão 39 triệu đồng; chăm sóc, phụng dưỡng và thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Phù Mỹ và Phù Cát là 39,3 triệu đồng.
Chi nhánh cũng hỗ trợ máy tính cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phục vụ việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với số tiền 33,8 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên công đoàn đã trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ giải cứu một số nông sản, hoa quả của các tỉnh, đóng góp tích cức thực hiện công tác an sinh xã hội khác trong hệ thống NHCSXH.

CTV

Các tin bài khác