100% nữ CBVC NHCSXH tỉnh Cao Bằng đạt “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”

04/05/2015
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, viên chức (CBVC) giai đoạn 2010 - 2015 và triển khai công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020.
Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Cao Bằng trao tặng các phần thưởng của UBND tỉnh và NHCSXH cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Cao Bằng trao tặng các phần thưởng của UBND tỉnh và NHCSXH cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được NHCSXH tỉnh Cao Bằng phát động đến toàn thể CBVC trong toàn chi nhánh như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm; phong trào thi đua chuyên đề tăng trưởng tín dụng…, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 1.663 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,29% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đã được Công đoàn cơ sở phát động và duy trì thường xuyên với sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của tất cả nữ CBVC trong đơn vị. Trong giai đoạn 2010 - 2014, 100% nữ CNVC của đơn vị đăng ký thi đua đạt danh hiệu 2 giỏi “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”.

Giai đoạn 2015 - 2020, chi nhánh tiếp tục phát động các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể CBVC trong chi nhánh. Chú trọng phát hiện các điển hình tiên tiến, xuất sắc để tôn vinh nhân rộng…

Hội nghị đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2015 với mục tiêu phấn đấu: 100% CBVC động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% tổ chức Đảng đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh; 50% tổ chức đảng, đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”.

Nhân dịp này, NHCSXH tỉnh Cao Bằng cũng đã công bố các Quyết định của UBND tỉnh và NHCSXH về việc tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, giai đoạn 2010 - 2015.

Tin và ảnh Thụy Kha

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác