Nguồn vốn chính sách giúp người nghèo Nghĩa Thắng làm giàu

06/12/2023
(VBSP News) Nằm trong chương trình công tác kiểm tra, nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, sáng 06/12, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng cùng các thành viên đoàn công tác NHCSXH đã có buổi thị sát thực tế và làm việc với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).
1 NH

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Nghĩa Thắng

Nghĩa Thắng là xã đồng bằng, nằm ở phía Tây của huyện Tư Nghĩa. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với nghề trồng lúa nước, chăn nuôi, trồng rừng sản xuất. Toàn xã có 2.787 hộ với 9.562 khẩu; xã có 10 thôn, trong đó 2 thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, với 380 hộ DTTS; toàn xã có 79 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,83%, hộ cận nghèo 199 hộ tỷ lệ 7,14%.

Việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH tại xã Nghĩa Thắng thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, khôi phục kinh tế, vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dư nợ cho vay tại xã Nghĩa Thắng đến nay đạt 60 tỷ đồng với 1.168 hộ vay.

2aaa

Kiểm tra hoạt động tại Điểm giao dịch xã Nghĩa Thắng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng đã ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt việc triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Phó Tổng Giám đốc nghị trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức rà soát bổ sung, bình xét kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, nhằm tạo điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận kịp thời nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng dịch vụ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, gắn nguồn vốn chính sách với phát triển sản phẩm OCOP của địa phương.
Trước đó, Phó Tổng Giám đốc cũng đã đến thăm một số hộ gia đình vay vốn chính sách trên địa bàn xã và kiểm tra thông tin tại Điểm giao dịch xã.

 

CTV Hải Yến/Tạp chí Kinh tế VAC

Các tin bài khác