Giải pháp chuyển đổi số trong quy trình cho vay và quản lý khoản vay tại NHCSXH

05/12/2023
(VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Giải pháp chuyển đổi số trong quy trình cho vay và quản lý khoản vay tại NHCSXH” do Ths. Phạm Lê Minh - Giám đốc Trung tâm CNTT làm Chủ nhiệm và đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.
6X0A9852

Quang cảnh nghiệm thu

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ tới đời sống vật chất và tinh thần của tất cả mọi người cũng như tác động làm thay đổi hình thức, mô hình và quy trình hoạt động, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng nói chung cũng như NHCSXH nói riêng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động nghiệp vụ, số hóa các quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động, thông minh để ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng triển khai cung ứng sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng, khai thác dữ liệu hiệu quả, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.
Thời gian qua, NHCSXH đã ứng dụng công nghệ trong quy trình cho vay và quản lý món vay thông qua triển khai một số ứng dụng trên thiết bị di động là Quản lý tín dụng chính sách và Mobile Banking. Các quy trình cho vay và quản lý khoản vay gần như được số hóa 100% như: mở thông tin khách hàng, mở tài khoản, chuyển tiền, gửi tiền, thanh toán hóa đơn…Tuy nhiên, các ứng dụng trên chưa hỗ trợ được người sử dụng về một số hoạt động như: đề nghị vay vốn, theo dõi khoản vay, trả nợ (gốc, lãi)… Một số công đoạn trong quy trình cho vay vẫn còn thực hiện thủ công như việc tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, quản lý hồ sơ vay vốn cũng như giấy tờ, hồ sơ phát sinh vẫn được thực hiện thông qua thủ tục giấy tờ thủ công. Từ đó, quy trình cho vay cũng như quá trình quản lý khoảy vay còn phát sinh nhiều bất cập, hạn chế, việc kiểm soát còn khó khăn và năng suất lao động chưa cao. Một số bộ phận khách hàng chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có hạ tầng kỹ thuật kém phát triển; năng lực, trình độ sản xuất chưa cao, khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế…
Do đó, việc chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách cần phải có những giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo hoạt động phát triển bền vững theo Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 và Kế hoạch Chuyển đổi số của NHCSXH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp chuyển đổi số trong quy trình cho vay và quản lý khoản vay tại NHCSXH”.
Qua phân tích 300 phiếu khảo sát của Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ tín dụng NHCSXH về các nội dung liên quan đến quy trình cho vay và quản lý khoản vay, đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về chuyển đổi số và xu hướng chuyển đổi số trong quy trình cho vay và quản lý khoản vay; Phân tích thực trạng quy trình cho vay và quản lý khoản vay tại NHCSXH, nguyên nhân ảnh hưởng, tác động đến thực trạng quy trình cho vay và quản lý khoản vay tại NHCSXH. Từ đó, đề xuất giải pháp áp dụng chuyển đổi số trong quy trình cho vay, quản lý khoản vay tại NHCSXH.

6X0A9899a

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Ghi nhận và đánh giá cao những nội mà nhóm nghiên cứu đề tài trình bày, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho biết: Đề tài là một công trình khoa học độc lập, có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của NHCSXH, nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng và tăng cường tính bảo mật. Việc tích hợp chuyển đổi số vừa phù hợp với bối cảnh tình hình xã hội vừa mang lại rất nhiều tiện ích khác cho khách hàng như: tiết kiệm thời gian, chi phí, quản lý tài khoản, chuyển khoản nhanh chóng, thanh toán hóa đơn. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến các thành viên nhằm hoàn thiện các giải pháp, quy trình thực hiện để đề tài phát huy hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.
Với những nghiên cứu rất có ý nghĩa và phù hợp với tình hình phát triển NHCSXH, đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác