Từ ngày 01/5/2016, HSSV Y khoa khó khăn được vay vốn ưu đãi sau khi tốt nghiệp

03/03/2016
(VBSP News) Ngày 02/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề.
Các sinh viên Y khoa trong một buổi thực hành

Các sinh viên Y khoa trong một buổi thực hành

Đối tượng được vay vốn là HSSV Y khoa có hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành y được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sinh viên sau khi tốt nghiệp), gồm:

1 - Sinh viên sau khi tốt nghiệp mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. Các đối tượng này được trực tiếp vay vốn tại NHCSXH nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trụ sở mà sinh viên sau khi tốt nghiệp thực hành.

2 - Sinh viên sau khi tốt nghiệp là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

3 - Sinh viên sau khi tốt nghiệp mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian thực hành có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Hai đối tượng sinh viên 2, 3 được vay vốn thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ NHCSXH.

Về điều kiện vay và mức vốn vay, sinh viên sau khi tốt nghiệp được xem xét vay vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện:

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp (nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp) và: Có đủ các tiêu chuẩn tại (1) nêu trên; hoặc là thành viên và đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay, có đủ các tiêu chuẩn tại (2), (3) nêu trên.

- Phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về: Thời gian thực hành, chi phí thực hành; chưa có hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian thực hành.

Mức vốn cho vay tối đa bằng mức vốn cho vay tối đa theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (nếu có) theo từng thời kỳ, hiện mức cho vay tối đa đối với HSSV là 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV.

NHCSXH quy định mức cho vay cụ thể đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp căn cứ vào mức chi phí thực hành của từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và sinh hoạt phí nhưng không vượt quá mức cho vay quy định.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hiện hành đối với chương trình tín dụng đối với HSSV quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác