Từ đầu năm 2014, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh giải ngân hơn 50 tỷ đồng

09/05/2014

Từ đầu năm 2014 tới nay, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân nhiều đợt cho vay ưu đãi hộ nghèo, học sinh, sinh viên, hộ nghèo và giải quyết việc làm với tống số tiền lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Hiện, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đạt 1.745 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cho vay hộ nghèo tăng thêm hơn 15 tỷ đồng, hộ cận nghèo 9,36 tỷ đồng và giải quyết việc làm tăng thêm gần 3 tỷ đồng.

Theo Đài PT&TH tỉnh Bắc Ninh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác