NHCSXH tỉnh Lào Cai phấn đấu dư nợ đạt 1.800 tỷ đồng

28/04/2014

NHCSXH tỉnh Lào Cai vừa xây dựng kế hoạch hoạt động quý II/2014 với mục tiêu đạt số dư nợ 1.800 tỷ đồng. Trong quý I, chi nhánh đã thực hiện cho vay với hơn 4.800 lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ đến nay đạt hơn 1.700 tỷ đồng với 9 chương trình: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên…

Theo Báo NTNN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác