Trên 6.400 hộ tại Quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) thoát nghèo

09/05/2014

Báo cáo với Đoàn giám sát Ban Văn hóa xã hội - HĐND TP. Hồ Chí Minh ngày 6/5/2014, bà Vũ Yến Oanh - Phó phòng LĐ-TB&XH Quận 8, cho biết: Tổng số hộ nghèo của quận giảm từ 7.330 hộ đầu năm 2009 xuống còn 930 hộ vào cuối năm 2013 (9,34% xuống còn 0,95%). Nhiều giải pháp hỗ trợ và chính sách chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo triển khai thực hiện hiệu quả. Quỹ giảm nghèo đã cho 8.051 lượt hộ vay hơn 67 tỷ đồng, đã thu hồi vốn hơn 63 tỷ đồng; NHCSXH cho 8.272 lượt hộ vay với hơn 60 tỷ đồng.

Theo Báo CA TP. Hồ Chí Minh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác