Triển khai thêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 (VTV1 - 19h - 24/3/2020)