Trên 307 nghìn lượt hộ ở Thái Nguyên được vay vốn ưu đãi giảm nghèo

10/07/2024
(VBSP News) Ngày 09/7, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các Sở, ban, ngành đã tích cực vào cuộc, phối hợp triển khai thực hiện, hỗ trợ cơ sở vật chất, nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Hằng năm, UBND các cấp đã quan tâm, chuyển nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2014 - 2024, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 10.859 tỷ đồng, với 311.874 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó, có 113.931 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, 10.513 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; 29.962 lao động có việc làm ổn định; 920 lao động được đi làm có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng được 196.420 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 2.070 căn nhà cho hộ nghèo; 377 căn nhà ở xã hội và 39.748 lượt hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến ngày 30/6/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 4.750 tỷ đồng với hơn 83.650 hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân đạt 56,8 triệu đồng/hộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để đưa ra giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận cho rằng: Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, hợp với ý Đảng, lòng dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó đã khẳng định NHCSXH là một định chế tài chính công thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội của Chính phủ. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và hoạt động của NHCSXH nói riêng. Hằng năm, tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn cho vay. NHCSXH các cấp tiếp tục chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân, 02 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị 40-CT/TW. Ngoài ra, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân của tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích đóng góp trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Clip: Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Thanh Tâm

Các tin bài khác