TP Hà Nội bổ sung nguồn vốn hỗ trợ người dân dịch Covid-19 (HaNoiTV - 18h30 - 8/4/2020)