Tín dụng chính sách trên quê hương “thủ đô kháng chiến”

(VBSP News) 16 năm qua, NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, đảm bảo đưa nguồn vốn đến tay các đối tượng chính xác, kịp thời. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đạt 2.480 tỷ đồng, có 9.745 khách hàng còn dư nợ.

Minh chứng cho kết quả đó, BBT trân trọng giới thiệu tới quý vị và bạn đọc phóng sự ảnh của phóng viên QUỐC VIỆT vừa được thực hiện tại Tuyên Quang.