Tín dụng chính sách trên cao nguyên Lâm Đồng

(VBSP News)  Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đã được NHCSXH tỉnh Lâm Đồng chuyển tải đến với hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, ưu tiên đầu tư cho vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp đồng bào khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển những vật nuôi, cây trồng có thế mạnh ở địa phương. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.000 tỷ đồng với hơn 97 nghìn hộ còn dư nợ. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên TRẦN VIỆT ghi lại những hoạt động hiệu quả thời gian qua của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng.