Tín dụng chính sách chắp cánh cho hộ nghèo

25/03/2020

Thời gian qua, NHCSXH huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) đã hỗ trợ cho 1.868 lượt hộ nghèo, 721 lượt hộ cận nghèo, 1.349 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn.  Ngoài ra, còn cho vay giải quyết việc làm 149 hộ, tổng dư nợ gần 6 tỷ đồng; cho vay SXKD tại vùng khó khăn 1.040 lượt hộ. Nhìn chung tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thuận Bắc được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu vốn vay của các đối tượng chính sách.

Theo Báo Ninh Thuận

Các tin bài khác