Hiệu quả tín dụng chính sách ở Kỳ Sơn

18/03/2020

Trong năm 2019, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã giúp cho 4.695 hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng 1.568 công trình NS&VSMTNT; giải quyết cho 215 lao động có việc làm mới; 22 hộ đã thoát khỏi ngưỡng hộ nghèo, 2 hộ thu nhập thấp được vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội. 

TheoBáo Hòa Bình

Các tin bài khác