Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng NTM

18/03/2020

Hội PN huyện Sông Mã (Sơn La) đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện để cho hơn 4.000 lượt hội viên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, với tổng dư nợ gần 122 tỷ đồng. Đồng thời, các chi hội phụ nữ đã thực hiện tốt việc xây dựng quỹ hội và duy trì 425 tổ tiết kiệm, với tổng số vốn hơn 9 tỷ đồng, cho gần 2.500 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay cải thiện cuộc sống gia đình.

TheoBáo Sơn La

Các tin bài khác