Tín dụng chính sách chắp cánh cho hộ nghèo

18/03/2020

Thời gian qua, Hội ND tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ nguồn vốn giúp hội viên nông dân giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Trong đó, hội đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 40.327 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 1.169 tỷ đồng. Năm 2019, các cấp Hội ND trong tỉnh xây mới được 32 mô hình kinh tế tập thể, 8 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số tổ hợp tác, hợp tác xã toàn tỉnh lên 93 mô hình, tổ hội nghề nghiệp lên 31 mô hình.

TheoBáo Nam Định

Các tin bài khác