Nhân rộng phong trào thi đua trong hội viên

18/03/2020

Từ năm 2015 đến nay, Hội ND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với NHCSXH, Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện ủy thác với dư nợ đạt trên 1.500 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình hội viên. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức gần 1.500 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho gần 85.000 lượt hội viên trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật; tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề, hội nghị đầu bờ, tham quan các mô hình dịch vụ, thương mại, phát triển kinh tế cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân. 

TheoBáo Quảng Ninh

Các tin bài khác