Lan tỏa các phong trào thi đua trong CCB

18/03/2020

Với hơn 17.900 hội viên tham gia sinh hoạt ở 177 cơ sở hội, đến nay đã có 30 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 698 trang trại, gia trại của các CCB tỉnh Điện Biên hoạt động trên các lĩnh vực, tạo việc làm cho 11.895 lao động. Hội CCB tỉnh Điện Biên đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 17.400 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 639,6 tỷ đồng; 8 hộ được vay không lãi suất từ Quỹ hội viên với tổng số tiền 160 triệu đồng.

TheoBáo Điện Biên

Các tin bài khác