Tích cực hỗ trợ cho người lao động vượt qua đại dịch

19/01/2022
(VBSP News) Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 diễn biến phức tạp và nặng nề, các bệnh nhân F0 được đưa đi điều trị, F1 được đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà, toàn bộ người lao động còn lại thực hiện cách ly tại nhà từ 14 - 21 ngày theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Trước tình hình đó, việc tạm dừng sản xuất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, người lao động và nhiều hộ gia đình nông dân khó khăn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nhà Bè và Quận 7 (TP Hồ Chí Minh) đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Phiên giao dịch giải ngân tại xã

Phiên giao dịch giải ngân tại xã

Cụ thể, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nhà Bè và Quận 7 đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn huy động vốn Trung ương, địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến hết ngày 31.12.2021, dư nợ đạt 507.715 triệu đồng, với 10.229 khách hàng vay vốn. Trong năm 2021, doanh số cho vay đạt 158.108 triệu đồng với hơn 2.583 hộ vay, doanh số thu nợ 97.888 triệu đồng với 6.205 khách hàng. Trong đó, 191 khánh hàng được giải ngân vay vốn tạo việc làm là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, 50 hộ vay vốn theo chương trình cho vay HSSV, 4 hộ vay thuộc hội viên Hội Cựu Chiến binh phát triển kinh tế. Ngoài ra, cũng trong năm nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nhà Bè và Quận 7 nhận được nguồn vốn ủy thác từ UBND Quận 7 là 3 tỷ đồng và từ UBND huyện Nhà Bè là 2 tỷ đồng.
Đặc biệt, ngày 7.7.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg và Quyết định số 33/QĐ-TTg sửa đổi ngày 6/11/2021 của Chính phủ về hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nhà Bè và Quận 7 đã ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân với tổng số tiền 18 tỷ đồng gồm 12 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với lãi suất 0%.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần may Nhà Bè Nguyễn Ngọc Lân cho biết, do dịch kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến tài chính đặc biệt dòng tiền từ tháng 7 đến cuối năm 2021, tổng công ty phải duy trì sản xuất “3 tại chỗ” trong điều kiện vô cùng khăn, nguy cơ dịch bệnh lây lan. Mọi chi phí cho sinh hoạt, bảo trì máy móc trong thời gian ngừng hoạt động là vô cùng lớn. Trong khi đó, các đơn hàng không được giao trong thời gian tạm dừng sản xuất cũng gây ra việc nguồn tài chính thiếu hụt để thanh toán cho nhà cung cấp khi hoạt động trở lại. Nhờ gói hỗ trợ cho vay không lãi suất của Chính phủ, công ty đã giảm được một phần chi phí lãi vay cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn để tiếp tục duy trì sản xuất.

Hội Nông dân xã Phú Xuân kiểm tra sử dụng vốn vay của hộ vay

Hội Nông dân xã Phú Xuân kiểm tra sử dụng vốn vay của hộ vay

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nhà Bè và Quận 7 đã thực hiện giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ với hơn 10 nghìn khách hàng vay vốn. Theo đó, về đối tượng, thời gian, mức lãi suất cho vay là giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 31.12.2021, áp dụng cho các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng cho các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31.12.2021, NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Bài và ảnh Phi Vân

Các tin bài khác